1. Sklep (nazwa strony)  zobowiązany jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub gwarancję jakości – w zależności od wyboru Klienta.
  2. Sklep sklep ,,Szewczyk''  ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sklepu z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
  3. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
  4. Do reklamowanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu zakupu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do każdego żądania najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta.
  6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.
  7. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego Produktu.
  8. W przypadku złożenia reklamacji przez klienta należy:
  9. Pobrać, wydrukować i wypełnić formularz reklamacyjny 
  10. Zapakować towar wraz z formularzem reklamacyjnym i paragonem fiskalnym/fakturą VAT.
  11. Odesłać na adres:

Sklep ,,Szewczyk"
ul. Rynek 31
64-100 Leszno