Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny . Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia, oraz zwracanego towaru przed jego upływem.

  1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów konieczne jest dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.
  2. Zwracany Produkt winien zostać odesłany na adres sklepu: Sklep ,,Szewczyk" ul. Rynek 31, 64-100 Leszno
  3. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru przed wysyłką.
  4. Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, wraz ze zwracanym towarem. Zwrot płatności nastąpi przelewem na konto na wskazany przez Klienta w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego, lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres. 
  5. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

FORMULARZ ZWROTU - OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ - KLIKNIJ i POBIERZ